Input:

R 48/1952; Garance

č. 48/1952 Sb. rozh. obč.
Manželčino těhotenství není důvodem k přerušení rozvodového řízení. Soud musí však zkoumat, zda by rozvod nebyl v rozporu se zájmem počatého dítěte.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci z 3. května 1951, 8 Ok 144/51.)
Okresní soud v Rumburku přerušil řízení o rozvod manželství podle § 70 odst. 2 o. s. ř. Přerušení odůvodnil tím, že za rozvodového řízení bylo zjištěno, že navrhovatelka je těhotná a že proto bude třeba učinit opatření o počatém dítěti podle § 32 zák. o právu rodinném.
Krajský soud ke stížnosti navrhovatelky zrušil usnesení okresního soudu a vrátil mu věc k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Postup prvého soudu, který po zjištění, že navrhovatelka je v jiném stavu, přerušil řízení, není správný.
Podle § 30 odst. 3 zák. o právu rodinném nemůže být manželství rozvedeno, mají-li manželé nezletilé děti a byl-li by rozvod v rozporu se zájmem těchto dětí.
Toto zákonné ustanovení se sice nezmiňuje o dětech teprve počatých, avšak z ustanovení § 45 zák. o právu rodinném a § 5 obč. zák. plyne, že se vztahuje i na děti počaté.
Prvý soud se musí