Input:

R 48/1949 (tr.); Garance

č. 48/1949 Sb. rozh. tr.
Neobstojí-li těžší kvalifikace skutku uplatňovaná obžalobou a spadá-li v důsledku toho čin pod čl. II rozhodnuti presidenta republiky z 19. června 1948 o amnestii, nutno pachatele zprostit obžaloby.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 4. května 1949, Zm I 107/49.)
Krajský soud v Jičíně uznal obžalovaného vinným přečinem proti bezpečnosti života podle § 335 tr. z. spáchaným tím, že 23. května 1947 nedbalým chováním a použitím nepřípustné rychlosti při řízení nákladního automobilu zavinil smrt člověka a poškození na těle dalších lidí. Soud však neuznal, že se tak stalo za okolností zvláště nebezpečných ve smyslů § 337 tr. z., jak uplatňovala obžaloba.
Nejvyšší soud z podnětu zmateční stížnosti obžalovaného rozsudek zrušil a obžalovaného zprostil obžaloby pro přečin podle §§ 335, 337 tr. z. Zmateční stížnost a odvolání obžalovaného byly poukázány na toto rozhodnutí.
Z důvodů:
Přezkoumávaje rozsudek z podnětu zmateční stížnosti obžalovaného shledal nejvyšší soud, že rozsudek je v odsuzující části právně mylný ve směru zmateční stížností neuplatňovaném. K tomu však je nejvyšší soud povinen přihlédnout z úřední povinnosti.
Odsuzuje obžalovaného pro přečin proti bezpečnosti života podle § 335 tr. z., přehlédl totiž nalézací soud ustanovení čl. II rozhodnutí presidenta republiky ze dne 19. června 1948, jímž bylo nařízeno nezavádět, pokud se týče zastavit trestní řízení pro činy spáchané přede dnem onoho rozhodnutí a stíhané před občanskými trestními soudy veřejnou obžalobou, pokud je na ně v zákoně stanoven jako trest hlavní jen trest peněžitý nebo trest na svobodě nepřevyšující jeden rok.
Na přečin podle § 335 tr. z. je v zákoně stanoven trest tuhého vězení od šesti měsíců do jednoho roku. Skutek se stal podle zjištění rozsudku dne 23. května 1947. Podle obsahu spisů není tu okolností, jež by vylučovaly použití zmíněného amnestijního rozhodnutí na souzený případ (čl. V a VI uvedené amnestie). Shledal-li tedy nalézací soud, že se čin nestal za zvláště