Input:

R 47/1950; Garance

č. 47/1950 Sb. rozh. obč.
Uplatňuje-li se žalobou obligační nárok na zřízení knihovního práva, nelze povolit poznámku spornosti (§§ 20b, 61, 70 knih. zák.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 20. července 1949, R XX157/49.)
Žalobce navrhl ve sporu o zřízení služebnosti cesty, aby ve vložce pozemku, na němž měla být cesta zřízena, byla zapsána poznámka, že byla podána žaloba.
Okresní soud v Berouně nařídil výkon poznámky.
Krajský soud v Praze vyhověl rekursu žalovaného a návrh žalující strany zamítl.
Z důvodů:
Jde o žalobu, kterou se žalobce domáhá zřízení služebnosti cesty podle smlouvy, kterou uzavřel s právním předchůdcem žalované strany ve