Input:

R 45/2022 (tr.); Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Subsidiarita trestní represe Garance

č. 45/2022 Sb. rozh. tr.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2022, sp. zn. 5 Tdo 274/2022, ECLI:CZ:NS:2022:5.TDO.274.2022.1
Zákonné znaky přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku může naplnit i cizinec, jemuž bylo ve správním řízení uloženo vyhoštění a který se poté zdržoval na území České republiky, i když dosud proti němu nebyla použita donucovací opatření k výkonu vyhoštění podle čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie ze dne 16. 12. 2008 č. 2008/115/ES o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (tzv. návratová směrnice). Při úvahách, zda má být proti takovému cizinci uplatněna trestní odpovědnost za uvedený přečin a jaký trest za něj uložit, je třeba ovšem vycházet z eurokonformního výkladu ustanovení § 337 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku vyplývajícího z judikatury Evropského soudního dvora a zabývat se též otázkou, proč nebyla použita donucovací opatření podle tzv. návratové směrnice, a to i se zřetelem k zásadě subsidiarity trestní represe (§ 12 odst. 2 tr. zákoníku).
 
Soud:
Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:
27.04.2022
Spisová značka:
5 Tdo 274/2022
Číslo rozhodnutí:
45
Rok:
2022
Sešit:
8
Typ rozhodnutí:
Usnesení
Heslo:
Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, Subsidiarita trestní represe
Předpisy:
§ 12 odst. 2 tr. zákoníku
 
§ 337 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku
Druh:
Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí
Nejvyšší soud z podnětu dovolání obviněného O. E. podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 11. 2021, sp. zn. 4 To 219/2021, a jemu předcházející rozsudek Okresního soudu v Blansku ze dne 23. 9. 2021, sp. zn. 1 T 61/2021. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil také další rozhodnutí obsahově navazující na zrušená rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. pak Nejvyšší soud přikázal Okresnímu soudu v Blansku, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.
I.
Rozhodnutí soudů nižších stupňů
1. Rozsudkem Okresního soudu v Blansku ze dne 23. 9. 2021, sp. zn. 1 T 61/2021, byl obviněný O. E. uznán vinným přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku. Podle § 337 odst. 1 tr. zákoníku mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 12 měsíců, jehož výkon mu byl podle 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu 2 roků. Podle § 80 odst. 1, 2 tr. zákoníku byl dále obviněnému uložen trest vyhoštění na dobu 3 roků.
2. Proti uvedenému rozsudku podal obviněný odvolání, které Krajský soud v Brně usnesením ze dne 23. 11. 2021, sp. zn. 4 To 219/2021, zamítl podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.
3. Skutku, jímž byl obviněný uznán vinným, se měl ve stručnosti dopustit tak, že nerespektoval pravomocné rozhodnutí o správním vyhoštění a v určené lhůtě neopustil území České republiky. Dne 17. 6. 2021 v 8:20 hodin bylo kontrolou obviněného v obci XY na ulici XY u čerpací stanice pohonných hmot OMV, kterou vykonala hlídka Policie České republiky, zjištěno,