Input:

R 45/1949 (tr.); Garance

č. 45/1949 Sb. rozh. tr.
„Hromaděním střeliva“ ve smyslu § 29, odst. 1, písm. b) zák. č. 231/1948 Sb. je držení takového jeho množství, které přesahuje obvyklé množství potřebné k jedné zbrani.
Ustanovení § 29, odst. 1 zák. č. 231/1948 Sb. nutno (jako ustanovení mírnějšího než ustanovení § 13, č. 1 zák. č. 50/1923 Sb.) použít i na činy spáchané před jeho účinností (čl. IX. uvoz. zák. k tr. z.).
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 29. března 1949, Zm I 41/49.)
Krajský soud v Chebu uznal obžalovaného vinným zločinem nedovoleného ozbrojování podle § 13, č. 1 zák. č. 50/1923 Sb., který obžalovaný spáchal tím, že v roce 1946 a 1947 u sebe měl nejméně 320 ostrých nábojů do pistole.
Nejvyšší soud zamítl zmateční stížnost obžalovaného do tohoto rozsudku, zrušil však rozsudek podle § 290 tr. ř. a uznal obžalovaného vinným přečinem nedovoleného ozbrojování podle § 29, odst. 1, písm. b) zák. č. 231/1948 Sb.
Z důvodů:
„Hromaděním střeliva“ se rozumí držení takového množství střeliva, které, přesahujíc zřejmě obvyklé množství potřebné k jedné zbrani, je určeno pro větší počet zbraní. Těmto náležitostem odpovídá zjištění napadeného rozsudku, že