Input:

č. 4491/2023 Sb. NSS; Daň z přidané hodnoty: vědomá účast na daňovém podvodu Garance

č. 4491/2023 Sb. NSS
Daň z přidané hodnoty: vědomá účast na daňovém podvodu
k § 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
K prokázání vědomé účasti na podvodu na DPH postačí, zjistí-li správce daně řadu nepřímých indicií, které ve svém souhrnu prokazují, že se daňový subjekt podvodu na DPH účastnil a že o tom musel vědět. Správce daně však nemusí prokázat, že daňový subjekt věděl o tom, u kterého článku řetězce byla identifikována chybějící daň a v jakých detailech podvodný mechanismus spočíval (§ 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 5. 2023, čj. 8 Afs 201/2021-74)
Prejudikatura: č. 2172/2011 Sb. NSS, č. 3275/2015 Sb. NSS a č. 3705/2018 Sb. NSS; rozsudky Soudního dvora ze dne 12. 1. 2006, Optigen a další (C-354/03, C-355/03 a C-484/03), ze dne 6. 7. 2006, Kittel a Recolta Recycling (C-439/04 a C-440/04), ze dne 21. 2. 2008, Netto Supermarkt (C-271/06), a ze dne 21. 6. 2012, Mahagében a Dávid (C-80/11 a C-142/11).
Věc: Edko.cz, s. r. o., proti Odvolacímu finančnímu ředitelství o daň z přidané hodnoty, o kasační stížnosti žalobkyně.

Nejvyšší správní soud se v této věci zabýval tím, zda byla prokázána existence podvodu na dani z přidané hodnoty v níže uvedených obchodních řetězcích a zda bylo prokázáno, že daňový subjekt musel vědět o tom, že tyto řetězce jsou zatíženy podvodem na DPH.
Finanční úřad pro Zlínský kraj (správce daně) třemi platebními výměry ze dne 20. 4. 2018 vyměřil žalobkyni nadměrný odpočet na DPH celkem ve výši 2 309 329 Kč za zdaňovací období srpen až říjen 2014 a dalším platebním výměrem jí vyměřil vlastní daň ve výši 809 856 Kč za zdaňovací období prosinec 2014, a to z důvodu účasti na daňovém podvodu při obchodování s tonery do tiskáren (dále jen „zboží“). Proti rozhodnutí správce daně podala žalobkyně odvolání, které žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 17. 5. 2019.
Podvodem na DPH mělo být podle správních orgánů zasaženo pět obchodních řetězců, jichž se žalobkyně účastnila:
ASSINFORT Praha, s. r. o. + AXRO Bürokommunikation, D., Import, Export GmbH > Previx, s. r. o. > Z + M servis, spol. s r. o. (CZ) > ORCAON, s. r. o. > žalobkyně > Z + M servis, spol. s r. o. (SK) > AXRO Bürokommunikation, D., Import, Export (dále „řetězec č. 1“);
EUROTEC SERVICES, s. r. o. + ADR Vertriebs GmbH > Previx > Z + M servis (CZ) > ORCAON > žalobkyně > Z + M servis (SK) > ADR Vertriebs (dále „řetězec č. 2“);
eD‘system Czech, a. s. > PWR computers, s. r. o. > ASYNDAR, s. r. o. > Z + M servis (CZ) > ORCAON > žalobkyně > Z + M servis (SK) > EuroDeal SK, s. r. o. > SWS Distribution, a. s. > TONER EXPRESS, s. r. o. > BRANSON, s. r. o. (dále „řetězec č. 3“);
FLORIN CZ TRADE, s. r. o. + HONEMAN, s. r. o. + Stroathsam, s. r. o. > Europea Distribution, a. s. + ExaSoft Czech, a. s. > ExaSoft Holding, a. s. > Z + M servis (CZ) > ORCAON > žalobkyně > Z + M servis (SK) > PRIXANET COMPANY, s. r. o. > REDMAC FOX, s. r. o. (dále „řetězec č. 4“);
INSTRUKTATONER, s. r. o. > Europea Distribution + ExaSoft Czech > ExaSoft Holding > Z + M servis (CZ) > ORCAON > žalobkyně > Z + M servis (SK) > TEMPO CINK, s. r. o. > CANTICOSA, s. r. o. > PYROLINE TECHNOLOGY, s. r. o. (dále