Input:

R 44/1949 (tr.); Garance

č. 44/1949 Sb. rozh. tr.
Kdo opatřuje neohledané maso neoprávněně úředním razítkem označujícím, že maso bylo ohledáno, napodobuje označení pečetí, zavedené veřejným ústavem ve smyslu § 199, písm. d) tr. z.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 25. března 1949, Zm II 564/48.)
Krajský soud v Uherském Hradišti uznal obžalované vinnými přečinem černého obchodu podle § 4, odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb. spáchaným koupí jednoho býčka s obejitím příslušných předpisů a přestupkem podle § 399 tr. z. spáchaným prodejem neohledaného masa z tohoto dobytčete v řeznické živnosti, zprostil je však obžaloby pro zločin podvodu podle §§ 197. 199, písm. d) tr. z. spáchaný tím, že maso sami orazítkovali odcizeným razítkem označujícím, že maso bylo ohledáno, a prodávali je.
Nejvyšší soud vyhověl zmateční stížnosti veřejného žalobce do osvobozujícího výroku, zrušil rozsudek v tomto směru a ve výroku o trestu, uznal obžalované vinnými i zločinem podvodu podle §§ 197, 199, písm. d) tr. z. a vyměřil jim nový trest.
Z důvodů:
Nalézací soud zjistil, že obžalovaní A. a B. orazítkovali maso z býčka na černo koupeného razítkem odcizeným v městských jatkách a obroušením upraveným a že toto maso prodávali ve svých řeznických živnostech přes to, že nebylo ohledáno.
Nalézací soud neshledal v tomto zjištěném skutkovém ději skutkovou. podstatu zločinu podvodu podle §§ 197, 199, písm. d) tr. z. s odůvodněním, že jde jen o přípravné jednání, mající obžalovaným umožniti