Input:

43/1945 Sb., Vyhláška o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl. o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění Garance

č. 43/1945 Sb., Vyhláška o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl. o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění
VYHLÁŠKA MINISTRA VNITRA
ze dne 3. srpna 1945
o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl., o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění.
Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vyhlašuji :
Čl. I.
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 3. srpna 1945 zůstává ústavní dekret presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl., o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění, v platnosti.
Čl. II.
Ústavní dekret č. 18/1944 Úř. věst. čsl. se vyhlašuje v příloze
 
Nosek v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 43/1945 Sb.
ÚSTAVNÍ DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 4. prosince 1944,
č. 18 Úř. věst. čsl. o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění.1)
Vycházeje ze základní zásady platné ústavní listiny Československé republiky, že lid je jediným zdrojem veškeré státní moci v republice Československé, a navazuje na vládní prohlášení ze dne 16. dubna 1944, ustanovuji k návrhu vlády a po slyšení Státní rady, že svrchovaný lid na osvobozeném území republiky bude tuto moc v přechodném údobí