Input:

42/1960 Sb., Vyhláška ministra spravedlnosti o sídlech a územních obvodech státních notářství, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 42/1960 Sb., Vyhláška ministra spravedlnosti o sídlech a územních obvodech státních notářství, platné do 31.3.1964
Vyhláška
ministra spravedlnosti
ze dne 11. dubna 1960
o sídlech a územních obvodech státních notářství
Ministr spravedlnosti stanoví podle § 1 odst. 1 a § 13 zákona č. 52/1954 Sb., kterým se rozšiřuje působnost státních notářství:
§ 1
Sídla a územní obvody státních notářství se shodují se sídly a územními obvody okresních a jim na roveň postavených národních výborů stanovenými podle zákona ze dne 9. dubna 1960 č. 36 Sb., o územním členění státu.
§ 2
(1)  Ode dne účinnosti této vyhlášky pokračuje v neskončeném dědickém řízení státní notářství, které by bylo příslušné, kdyby řízení bylo zahájeno v době účinnosti této vyhlášky.
(2)  V ostatních věcech, které nejsou v den účinnosti této vyhlášky u státního notářství zrušeného nebo rozděleného na územní obvody několika nových státních notářství skončeny, pokračuje státní notářství, v jehož obvodu je sídlo dosavadního státního notářství; oddělí-li se