Input:

R 42/1951 (tr.); Garance

č. 42/1951 Sb. rozh. tr.
Případ sabotáže, kterou spáchal vesnický boháč svévolným opuštěním zemědělského hospodářství.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 13. října 1950, To 917/50.)
Okresní soud v Kadani uznal obviněného před 1. srpnem 1950 vinným trestným činem sabotáže podle § 36 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, který spáchal tím, že svévolně opustil zemědělskou usedlost. Okresní soud uvedl mimo jiné
v důvodech:
Obviněný byl v letech 1945–1948 národním správcem zemědělské usedlosti, ale v roce 1948 byl trestán pro černou porážku a národní správa mu byla odebrána. Později si najal v pohraničí zemědělskou usedlost ve výměře 30 ha, na které však řádně nehospodařil. Zasel pouze 15 ha pozemků a zbytek nechal ležet ladem, ačkoliv si ve spořitelně vypůjčil 20.000,– Kčs na osivo. Na podzim si najal ve vnitrozemí jiné hospodářství o 28 ha, odvezl tam potají část sklizně a živého inventáře a usedlost svévolné opustil, aniž to kdekoliv oznámil. Ve chlévě nechal uvázanou krávu, dva koně a tele volně pustil. O opuštěný dobytek se pak musela postarat obec. Obviněný neoznámil své přesídlení ani spořitelně. Na veřejné zásobování odevzdal velmi málo. Usedlost zůstala pak delší dobu neosídlená.
Tím porušil obviněný úmyslně povinnosti, které měl jako zemědělec, a zcela záměrně mařil provádění jednotného hospodářského plánu v úseku zemědělském.
Krajský soud zamítl jeho odvolání. K jeho námitce, že nejednal v úmyslu mařit jednotný hospodářský plán, ale že usedlost opustil proto, že se mu na ní nedařilo, uvedl krajský soud
v důvodech:
Obviněný se dopustil sabotáže proto, že svévolným a tajným opuštěním zemědělské usedlosti porušil své povinnosti jako zemědělec a že přitom jednal v úmyslu mařit nebo ztížit provádění jednotného hospodářského plánu, jehož úspěšné plnění v zemědělském sektoru předpokládá mimo jiné, aby veškerá půda byla řádně obdělána. Obviněný však