Input:

R 42/1949 (tr.); Garance

č. 42/1949 Sb. rozh. tr.
U trestných činů předčasně se dokonávajících je i po jejich dokonání, dokud ještě nenastal škodný výsledek, možná pomoc činností směřující k přivodění tohoto výsledku.
Kdo věda, že veřejný úředník se zmocnil potravinových lístků zneužitím úřední moci podle § 101 tr. z., vybere zboží na tyto lístky a tak úmyslně přivodí škodu jím zamýšlenou, je pomocníkem podle §§ 5, 101 tr. z.
Jednočinný souběh zločinu zneužití úřední moci podle § 101 tr. z. s přečinem nebo zločinem černého obchodu podle § 4 zák. Č. 15/1947 Sb. je možný.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 9. března 1949, Zm I 56/49.)
Krajský soud v Liberci uznal obžalovaného A. vinným zločinem podle § 101 tr. z. spáchaným tím, že se jako veřejný úředník zneužitím své úřední moci zmocnil potravinových lístků, a zločinem černého obchodu podle § 4, odst. 2 zák. č. 15/1947 Sb. spáchaným pletichami s těmito lístky, resp. se zbožím na ně odebraným, zprostil však obžalované B. a C. obžaloby (mimo jiné) pro zločin podle §§ 5, 101 tr. z. spáchaný tím, že přijali od obžalovaného A. tyto potravinové lístky a vybrali na ně zboží.
Nejvyšší soud zamítl zmateční stížnost obžalovaného A., vyhověl však zmateční stížnosti veřejného žalobce do osvobozujícího výroku, zrušil rozsudek v tomto směru a vrátil věc nyní příslušnému okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.
Z důvodů:
Obžalovaný A. namítá právní mylnost rozsudku, kterou spatřuje v tom, že byl kromě zločinu černého obchodu podle § 4, odst 2 zák. č. 15/1947 Sb. uznán vinným i zločinem zneužití úřední moci podle § 101 tr. z., ač podle jeho názoru nelze činnost, kterou vyvinul, uvažovat zároveň podle obou uvedených ustanovení zákona. Rozsudek není právně mylný. Zamýšlená škoda ve smyslu § 101 tr. z. a ohrožení tím způsobené pro stát, obec nebo nějakou osobu