Input:

R 41/1951 (tr.); Garance

č. 41/1951 Sb. rozh. tr.
Sabotáž vesnického boháče při plnění smluvní dodávkové povinnosti.
(Rozhodnutí okresního soudu v Mor. Budějovicích z 9. září 1950, T 158 50.)
Vesnický boháč, který vedle rozsáhlého hospodářství měl ještě mlýn a cihelnu, dodal do skladiště okresního hospodářského družstva ke splnění své smluvní dodávkové povinnosti 26 q ječmene určeného ke sladování. Ve 44 pytlích (z celkového počtu 52) byl ječmen zkažený, zpuchlý a páchnoucí, který se nehodil k normální spotřebě.
Okresní soud uznal obviněného vinným trestným činem sabotáže podle § 85 odst. 1 písm. a) tr. zák. Trest odnětí svobody byl uložen v mezích zákonné trestní sazby § 85 odst. 1 tr. zák.
Z důvodů:
Pro závér o sabotážním úmyslu obviněného je významné zjištění, že zaměstnanci skladiště hned po převzetí ječmene dodaného obviněným zjistili, že ve 44 pytlích je ječmen zkažený a páchnoucí, který nahoře byl zakryt asi 10 cm silnou vrstvou ječmene zdravého. V přítomnosti přivolaného člena SNB byl obsah pytlů vysypán a zjištěno, že ze 26 q ječmene, jež obviněný dodal, bylo 22 q ječmene uvedeným způsobem zkaženého.
Obviněný popřel, že by byl úmyslné dodal ječmen zkažený a že by byl k zatajení skutečného stavu věci nasypal do pytlů nahoru ječmen zdravý. Výkupní komise ostatně hned po sklizni jeho ječmen viděla a sám ji tehdy upozornil na to, že ječmen z jedné parcely je vlhký. Tento ječmen přehazoval během dvou týdnů dvakrát a nezpozoroval, že by páchl. Ječmen napytloval teprve, když zjistil dotazem u výkupní komise, že svou smluvní dodávkovou povinnost musí splnit.
Tato obhajoba je lichá. Obviněný líčí věc v takovém světle, jako by byl postupoval pouze podle pokynů výkupní komise, a snaží se tak popřít sabotážni úmysl. Bylo však zjištěno, že výkupní komise hned po sklizni odhadovala pouze množství sklizeného obilí, a obhajoba nebyla potvrzena ani v tom směru, že by byl obviněný již tehdy upozornil komisi na to, že ječmen je částečně vlhký. Avšak i kdyby tomu tak bylo, neměla by tato okolnost rozhodujícího významu pro posouzení věci, neboť bylo přece možno tento vlhký, ale jinak nezávadný ječmen řádným ošetřováním uchránit před zkázou. Ale obviněný se o tento ječmen řádně nestaral, jak plyne z jeho doznání, že jej během 14 dnů pouze dvakrát přehazoval. Podle tvrzení obviněného bylo původně vlhkého ječmene