Input:

R 40/1951 (tr.); Garance

č. 40/1951 Sb. rozh. tr.
Skutečnost, že pachatel byl dříve trestán, nevylučuje uložení trestu nápravného opatření.
(Rozhodnutí okresního soudu v Plaších z 15. září 1950, T 180/50.)
Obviněný, krmič na státním statku, zasáhl do hádky své manželky s jinou ženou, které způsobil zranění v obličeji. Okresní soud ho uznal vinným ublížením na zdraví podle § 219 odst. 1 tr. zák. a uložil mu trest nápravného opatření v trvání dvou měsíců beze změny zaměstnání s tím, že z odměny náležející obviněnému za práci jako zaměstnanci státního statku propadá 25% státu. K otázce trestu uvedl okresní soud
v důvodech:
Soud neshledal nic přitěžujícím; polehčujícím shledal, že se obviněný dopustil trestného činu v silném rozrušení (hádka, do níž zasáhl, byla výslednicí nepřátelského chování poškozené k rodině obviněného) a že vedl před činem řádný život pracujícího člověka [§ 21 písm. b), f) tr. zák.]. Proto byl na místě trest odnětí svobody nepřevyšující tři měsíce, a to nepodmíněný, protože hrubý způsob provedení trestného činu ve spojení s okolností, že obviněný byl vícekráte trestán, svědčí o tom, že k nápravě obviněného je výkonu trestu třeba. Soud však došel k úsudku, že k ní postačí mírnější trest nápravného opatření, a to z těchto důvodů:
Nejde o trestný čin, u něhož by bylo podmíněné odsouzení vyloučeno, a uložení nápravného