Input:

R 4/1951 (tr.); Garance

č. 4/1951 Sb. rozh. tr.
K výkladu skutkové podstaty nepřekažení trestného činu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 18. září 1950.)
Státní soud v Praze zprostil obviněného A žaloby pro zločin sdružování proti státu podle § 2 odst. 3 zák. č. 231/1948 Sb., protože nezjistil, že by se obviněný byl připojil k podvratné organisaci spoluobviněného B a spol. nebo že by ji byl nějak podporoval.
Nejvyšší soud vyhověl odvolání státního prokurátora, zrušil zprošťující výrok a uznal obviněného A vinným zločinem nepřekažení trestných činů podle § 35 odst. 1 zák. č. 231/1948 Sb. spáchaným tím, že nepřekazil zločin sdružování proti státu, který páchali obviněný B a spol.
Z důvodů:
Obviněný B seznámil pachatele se spoluobviněným C za tím účelem, aby byl získán pro jejich podvratnou organisaci. Dostal od nich také illegální tiskoviny, jež si přečetl a jejichž závadnost, jak sám vypověděl, poznal.
I když nelze bezpečně zjistit, že by se byl obviněný A připojil k zmíněné organisaci anebo že by ji byl nějak podporoval, přece je po skutkové stránce nepochybné, že se obviněný takto o organisaci a jejich cílech dověděl, neboť je přirozené, že mu byl účel organisace vysvětlen při zjištěném účelu jeho seznámení s obviněným C. Tomu nasvědčuje i obsah tiskovin, jež od spoluobviněného obdržel. Obviněný