Input:

R 38/1953 (tr.); Garance

č. 38/1953 Sb. rozh. tr.
Usnadňuje-li spolčení více pachatelů hromadných krádeží jejich trestnou činnost, může jít o zvláště přitěžující okolnost ve smyslu § 75 odst. 4 a § 247 odst. 2 písm. e) tr. zák.
Skutečnost zakládající zvláště přitěžující okolnost ve smyslu § 75 odst. 4 tr. zák. nelze hodnotit ještě jako přitěžující okolnost ve smyslu § 20 tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 8. září 1952, 12 Tk 66/52.)
Mladiství obvinění A a B odcizovali po delší dobu ve spolčení s dalšími staršími pachateli motorová vozidla (auta a motocykly) stojící v pražských ulicích. Projížděli s nimi Prahou, mnohá z nich poškodili a nechali je stát na odlehlých místech. Jeden motocykl si ponechali a rozebrali. Z aut odcizovali nástroje, přikrývky a jiné věci v autech uložené a společně je zpeněžili. Při krádežích si členové spolčení navzájem pomáhali (při startu, jízdě, vykrádání vozidel a prodeji odcizených věcí), aby si tím zajistili bezpečné provedení činu.
Okresní soud trestní v Praze uznal obviněné vinnými trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1, odst. 2 písm. e) tr. zák. a vyměřil jim nepodmíněné tresty odnětí svobody podle § 247 odst. 2 tr. zák. za použití § 60 odst. 2 tr. zák. Okolnost zvyšující trestnost podle § 247 odst. 2 písm. e) tr. zák. odůvodnil tím, že obvinění odcizovali motorová vozidla soustavně a po delší dobu jako členové spolčení po vzoru gangsterských tlup amerických.
Krajský soud zamítl odvolání obviněných pokud brojila proti tomu, že jim byl vyměřen trest podle § 247 odst. 2 tr. zák.
Z odůvodnění:
Obvinění namítají, že prý soud pochybil, když kvalifikoval jejich jednání též podle § 247 odst. 2 písm. e) tr. zák. Okolnost, že došlo k odcizování většího počtu motorových vozidel a že se tak dálo po delší dobu, je podle jejich názoru nejvýše opakováním trestného činu nebo pokračováním v něm ve smyslu ustanovení § 20 písm. g) tr. zák., ne však okolností zvláště přitěžující ve smyslu § 75 odst 4 tr. zák. Obvinění se domnívají, že za zvláště přitěžující okolnost nelze považovat ani skutečnost, že odcizovali motorová vozidla jako „členové spolčení“. Skutečnost, že pachatel jednal jako „člen spolčení“ je prý okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby jen tam, kde to zákon výslovně stanoví. Tak je tomu na př. u trestného činu ohrožení zásobování podle § 134 odst 2 písm. b) tr. zák.
Tyto námitky odvolání obviněných nejsou správné. Oba obvinění se dopouštěli krádeží motorových vozidel soustavně ve spolčení s dalšími osobami. Jak zjistil nalézací soud, právě toto spolčení jim usnadňovalo jejich soustavnou déle trvající činnost a umožňovalo jim, že ji