Input:

R 38/1949 (tr.); Garance

č. 38/1949 Sb. rozh. tr.
Byl-li trestný čin spáchán jednak v tuzemsku, jednak v cizozemsku, jsou pro určení příslušnosti podle § 51, odst. 2 tr. ř. rozhodné jen akty a útoky podniknuté v tuzemsku. Ustanovení § 54, odst. 1 tr. ř. se týká jen případů, v nichž byl trestný čin spáchán výlučně v cizině.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 24. února 1949, Nd II 11/49.)
Nejvyšší soud vyslovil v záporném sporu o příslušnost mezi okresními soudy v Prostějově a v Rokycanech, že je příslušný okresní soud v Rokycanech.
Důvody:
Místem spáchaného činu podle § 51, odst. 1 tr. ř. je místo, kde byla vykonána trestná činnost. U podvodu je to místo, kde došlo k uvedení v omyl. Při pokračování v trestném činu a tam, kde je trestná činnost složena z několika trestných aktů nebo trestných útoků, nebo jde-li o trestný čin majetkový, u něhož se uplatňuje sčítací zásada vyslovená v § 173 tr. z., je místem spáchaného činu místo každého takového samostatného trestného aktu nebo