Input:

38/1946 Sb., Zákon o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnávacích správců Garance

č. 38/1946 Sb., Zákon o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnávacích správců
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 14. února 1946
o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Až do dalšího opatření (odstavec 2) nezaloží soudy seznamy soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců, i kdyby vzhledem k uplynutí doby podle platných právních předpisů měly být založeny seznamy