Input:

R 37/1952 (tr.); Garance

č. 37/1952 Sb. rozh. tr.
Návrh na konání řízení proti uprchlému podle § 238 tr. ř. může být učiněn i současně s podáním žaloby.
V řízení proti uprchlému nelze trestní stíhání přerušit z důvodů § 165 odst. 1 písm. a) tr. ř., t. j. že obviněného nelze postavit před soud.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni z 11. září 1951, 3 Tk 107/51.)
Okresní prokurátor podal na obviněného býv. hotelového tajemníka žalobu pro trestný čin opuštění republiky podle § 95 odst. 1 tr. zák. a navrhl, aby bylo konáno řízení proti uprchlému podle § 238 tr. ř.
Okresní soud v Přešticích řízení zahájil, avšak přerušil je podle § 165 odst. 1 písm. a) tr. ř. Toto opatření odůvodnil okresní soud poukazem na to, že obviněný odešel z místa svého pracoviště a odjel prý v soukromé záležitosti do jiného kraje republiky, aniž mohlo být spolehlivě zjištěno, zda opustil republiku, resp. kde se zdržuje. Vzhledem k tomu měl okresní soud za to, že proti obviněnému nemůže pokračovat v řízení podle § 238 tr. ř., a proto „trestní řízení přerušil“ z důvodu § 165 odst. 1 písm. a) tr. ř., jelikož obviněného nelze postavit před soud.
Krajský soud vyhověl stížnosti okresního prokurátora, zrušil toto usnesení a uložil okresnímu soudu, aby v trestním stíhání pokračoval a věc rozhodl.
Z důvodů:
V řízení proti uprchlému nelze trestní stíhání přerušit z důvodu uvedeného v § 165 odst. 1 písm. a) tr. ř., t. j. že obviněného nelze postavit před soud.
Řízení proti uprchlému je možno konat právě jen v takových případech, kde obviněný nemůže být postaven před soud, protože se vyhýbá trestnímu stíhání pobytem v cizině nebo ukrýváním. Pro konání tohoto řízení musí být splněny tyto