Input:

R 37/1949 (tr.); Garance

č. 37/1949 Sb. rozh. tr.
Vykazuje-li skutek veškeré náležitosti soudně trestného činu, nebrání soudnímu stíhání a potrestání předchozí potrestání pachatele pro týž čin správním úřadem.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 2. února 1949, Zm 446/48.)
Krajský soud v Ostravě osvobodil obžalovaného od obžaloby pro přečin podle § 4, odst. 1 zákona o stíhání černého obchodu č. 15/1947 Sb.
Nejvyšší soud zrušil ke zmateční stížnosti veřejného žalobce tento rozsudek a vrátil věc nalézacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.
Z důvodů:
Podle zjištění nalézacího soudu se obžalovaný A. účastnil řetězového obchodu body tím, že v říjnu 1947 koupil od spoluobžalovaného B. 10.000 bodů za 6.000 Kčs, které chtěl prodat jistému Č., na jehož udání byl pak zatčen. Nalézací soud však přesto obžalovaného zprostil obžaloby pro přečin podle § 4 odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb., poněvadž zjistil, že byl již ve správním řízení za tento čin potrestán.
Veřejný žalobce právem poukazuje na mylnost právního názoru, z něhož nalézací soud vycházel, totiž že potrestání obžalovaného ve správním řízení je okolností, která podle § 259, odst. 1, č. 2