Input:

R 36/1953 (tr.); Garance

č. 36/1953 Sb. rozh. tr.
Pomáháním ve smyslu § 218 odst. 2 al. 2 tr. zák. je rozuměti činnost, kterou má na mysli ustanovení § 7 odst 2 tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích ze 16. prosince 1952, 2 Tk 219/52.)
Do bytu obviněného A – lékaře – se dostavila v říjnu 1951 těhotná žena v úmyslu požádat jej o usmrcení jejího plodu. Na zazvonění jí otevřela manželka obviněného A, obviněná B a když se dozvěděla, proč žena přichází, pozvala ji na druhý den do ordinace manželovy, kterého pak informovala, a který na těhotné ženě provedl zákrok a usmrtil jí plod. V červnu 1952 dostavila se táž žena po druhé do bytu obviněného A a opět sdělila obviněné B, že si chce dát znovu usmrtit plod. Obvinená B ji zavedla do odlehlé místnosti v bytě, kde obviněný A opět plod usmrtil.
Okresní soud v Písku uznal obviněného A vinným trestným činem usmrcení lidského plodu podle § 218 odst. 2 al. 1 tr. zák., obviněnou B trestným činem usmrcení lidského plodu podle § 218 odst. 2 al. 2 tr. zák.
Krajský soud zamítl odvolání obou obviněných. Pokud jde o obviněnou B s tímto
odůvodněním:
K vývodům odvolání obviněné B je třeba zabývat se otázkou, zda zjištěná činnost této obviněné byla pomáháním ve smyslu § 218 odst. 2 al. 2 tr. zák. Soud první stolice na tuto otázku odpověděl kladně, neboť má za to, že obviněná B usnadnila těhotné ženě uskutečnění jejího úmyslu požádat obviněného A o usmrcení jejího plodu, kdy ji po prvé pozvala do ordinace svého manžela, po druhé ji zavedla do místnosti ve svém bytě, kde jí byl pak plod usmrcen.
S tímto právním posouzením věci souhlasí i odvolací soud. Pomáháním ve