Input:

R 34/1949; Garance

č. 34/1949 Sb. rozh. obč.
Vede-li matka nemravný život a nestará-li se o děti, jejichž otec zemřel, může jí soud odníti rodičovskou moc.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 12. května 1949, R II 74/49.)
Okresní soud v Olomouci vyslovil usnesením, že se matce tří nezletilých manželských dětí odnímá rodičovská moc.
Krajský soud v Olomouci nevyhověl rekursu matky.
Z důvodů:
Prvý soud zjistil, že rekurentka vede již delší dobu nepořádný život, navazuje známosti s různými muži, navštěvuje i po smrti svého manžela, který spáchal sebevraždu, noční podniky, odkud se vrací pozdě v noci domů, a vodí si ženy špatné pověsti s jejich milenci do svého bytu, kde se provádějí prostopášnosti. Vede-li tedy rekurentka tak závadný