Input:

R 32/1953; Garance

č. 32/1953 Sb. rozh. obč.
Ke vzniku povinného pojištění (§12 zákona o národním pojištění) je třeba jednak existence smluveného pracovního poměru (moment právní), jednak skutečného výkonu prací nebo aspoň, že zaměstnanec dal svou pracovní sílu k disposici (moment faktický).
Pro další trvání pojištění stačí již jen moment právní, t. j. trvání pracovního poměru.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně ze 16. července 1952, 11 Ok 313/52.)
Okresní národní pojišťovna zrušila výměrem pojištění zaměstnankyně národního podniku dnem 18. února 1952 s odůvoděním, že od tohoto dne byla z rodinných důvodů na bezplatné dovolené, v důsledku čehož pracovní poměr zanikl.
Okresní soud civilní v Brně k návrhu národního podniku výměr okresní národní pojišťovny zrušil. Z odůvodnění: Nelze souhlasit s názorem, že poskytnutím bezplatné dovolené došlo ke zrušení pracovního poměru. Podle § 3 zák. o nár. poj. jsou zaměstnanci ve smyslu tohoto zákona osoby, které pracují na podkladě pracovního poměru. Podle § 12 téhož zákona vzniká povinné pojištění u zaměstnance dnem vstupu do zaměstnání a podle § 13 písm. a) zaniká dnem, jímž končí pracovní poměr. Při tom jenom vznik pojištění je podmíněn jak smlouvou (schválenou podle dekretu č. 88/1945 Sb.), tak i skutečným výkonem prací nebo alespoň tím, že zaměstnanec dal svou pracovní sílu k disposici. Pro další trvání pojištění stačí však už jen trvání pracovního poměru. Pracovní poměr pak v daném případě trvá, neboť neplacená dovolená neprivodila jeho zánik a to tím méně, že k