Input:

R 31/1953 (tr.); Garance

č. 31/1953 Sb. rozh. tr.
Vezme-li prokurátor žalobu zpět před zahájením hlavního líčení, nemůže soud trestní stíhání zastavit.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 22. prosince 1952, Tz I 102/52.)
Okresní prokurátor v Praze podal u okresního soudu trestního v Praze žalobu na obvineného A pro trestný čin podvodu podie § 249 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák. a další trestné činy. Okresní soud nařídil hlavní líčení na den 6. srpna 1952. Dne 4. srpna 1952 sdělil okresní prokurátor soudu, že bere žalobu zpět.
Okresní soud trestní v Praze v neveřejném zasedání učinil usnesení jímž trestní stíhání podie § 166 písm. b) tr. ř. zastavil.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem a rozhodnutí okresního soudu zrušil.
Z odůvodnění:
Podle výslovného ustanovení § 85 odst. 2 tr. ř. vrací se věc do stavu vyšetřování, vezme-li prokurátor před zahájením hlavního líčení