Input:

R 31/1951; Garance

č. 31/1951 Sb. rozh. obč.
Zákon č. 139/1947 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a zamezení drobení zemědělské půdy.
Při posuzování, zda zemědělské hospodářství je zemědělským podnikem ve smyslu uvedeného zákona, přihlédne soud nejen k výměře jednotlivých reálných dílů, které by dělením podniku vznikly, nýbrž i k tomu, zda zemědělské hospodářství může být vůbec samostatným základem pro hospodářskou existenci přejímatelovu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uherském Hradišti z 12. září 1950, R I 213/50.)
Okresní soud v Uherském Hradišti vyslovil, že pozůstalost nebude projednána podle zákona č. 139/1947 Sb., poněvadž zemědělské hospodářství zůstavitelovo není hospodářským celkem, který by byl s to být základem pro hospodářskou existenci přejímatelovu.
Krajský soud nevyhověl stížnosti dědice.
Z důvodů:
Při posuzování otázky, zdali zemědělské hospodářství je zemědělským podnikem ve smyslu zákona č. 139/1947 Sb., je třeba uvážit nejen výměru jeho pozemků, nýbrž je třeba posoudit i stav hospodářských stavení a živého i mrtvého inventáře tak, aby