Input:

R 31/1950 (tr.); Garance

č. 31/1950 Sb. rozh. tr.
Proti opatření soudu, jímž nebylo vyhověno žádosti odsouzeného o odložení výkonu trestu na svobodě, není opravných prostředků.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 21. července 1949, To V 124/49.)
Okresní soud trestní v Brně zamítl žádost odsouzeného o odložení výkonu trestu na svobodě z důvodů zdravotních, když zjistil úředním lékařem, že výkonu trestu nebrání překážka uvedená v § 398 tr. ř. (duševní nebo těžká tělesná choroba).
Krajský soud odmítl stížnost odsouzeného do tohoto usnesení.
Z důvodů:
Ve snaze odůvodnit přípustnost stížnosti do usnesení okresního soudu, jímž byla zamítnuta jeho žádost o odložení trestu z důvodu tvrzené těžké choroby, dovolává se stěžovatel ustanovení § 84 zák. č. 319/1948 Sb., leč neprávem. Tímto ustanovením byla jen jednotně upravena lhůta k podání stížnosti v případech, kde stížnost v trestním řízení je přípustná. Z tohoto ustanovení nelze dovodit přípustnost stížnosti v souzeném případě.
Nelze tak ale učinit ani z jiných ustanovení upravujících trestní řízení, resp. zvlášť řízení vykonávací. Podle § 397 tr. ř. musí být pravoplatný rozsudek vykonán