Input:

R 31/1949; Garance

č. 31/1949 Sb. rozh. obč.
Vstupem národního podniku do závazků znárodněného podniku podle § 5, odst. 1 dekretu č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, nezprošťuje se dosavadní dlužník těchto závazků.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích ze 14. dubna 1949, R V 18/49.)
Okresní soud v Čes. Budějovicích povolil exekuci zabavením dlužníkova platu.
Proti tomuto povolení podal dlužník rekurs, v němž mimo jiné namítal, že dluh, jenž je vymáhán, přešel znárodněním na národní podnik, takže dlužník již za něj neručí.
Krajský soud nevyhověl rekursu.
Z důvodů:
Podle § 5, odst. 1 dekr. č. 100/1945 Sb., ve znění zák. č. 114/1948 Sb. (příloha vyhlášky č. 116/1948 Sb.) vstupuje národní podnik, do kterého se začleňuje majetková podstata znárodněného podniku, v závazky znárodněného podniku v den převzetí. Zákon však nikde nepraví, že by ručení předchozího dlužníka tím zanikalo.
V občanském právu platí naopak zásada,