Input:

R 3/1950 (tr.); Garance

č. 3/1950 Sb. rozh. tr.
K založení organisace ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, stačí spojení několika osob k některému z cílů tam uvedených; není třeba, aby šlo o pevně skloubený útvar.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 12. října 1949, To 95/49.)
Obžalovaný A se seznámil s obžalovaným B. Když poznali, že se shodují ve svém odporu proti politickému a hospodářskému uspořádání našeho státu, rozhodli se, že budou toto uspořádání podvracet. Počali za tím účelem zhotovovati letáky, jejichž obsah byl k tomuto cíli objektivně způsobilý, a rozmnožovali a rozšiřovali je za pomoci obžalovaných C a D.
Státní soud uznal obžalované vinnými zločinem sdružování proti státu podle § 2 odst. 3 zák. č. 231/1948 Sb., který spáchali tím, že založili organisaci v úmyslu podvracet lidově demokratické zřízení republiky a její společenskou a hospodářskou soustavu.
Nejvyšší soud zamítl odvolání obžalovaného A do tohoto rozsudku státního soudu.
Z důvodů:
Státní soud správně shledal ve zjištěném činu obžalovaného, pokud se týče i v činu ostatních obžalovaných, založení organisace ve smyslu § 2 odst. 3 zák. č. 231/1948 Sb. K takovému založení stačí spojení několika osob k cíli tam uvedenému. Pro názor odvolání, že organisací v uvedeném smyslu může být pouze určitý, pevně skloubený útvar, není opory ani ve znění zákona, ani v jeho účelu. Směřovala-li organisace založená obžalovaným i proti lidově demokratickému zřízení republiky a proti její společenské a hospodářské soustavě, je pro trestnost obžalovaného bez významu, zda směřovala i proti dalším právním statkům jmenovaným v uvedeném zákonném ustanovení, zejména též přímo proti samostatnosti republiky.
* * *
Účelem ustanovení § 2 zákona na ochranu lidově demokratické republiky je, právě tak jako u předpisu § 1 téhož zákona, ochrana proti útokům na samu podstatu lidově