Input:

R 293/1950; Garance

č. 293/1950 Sb. rozh. obč.
V případech, kdy je nárok vyvozován z jiného sociálně-pojišťovacího zákona než ze zákona o národním pojištění, je pro příslušnost soudů rozhodující, zda jde o dávku, která svou povahou zásadně odpovídá některé z dávek důchodového národního pojištění.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 17. ledna 1950, R I 123/49.)
Krajský soud v Uherském Hradišti neuznal ve sporu o žalobě proti výměru ústřední národní pojišťovny o náklady léčení a nemocenské, jež jsou v souvislosti s podnikovým úrazem, odškodnitelným podle zákona o úrazovém pojištění ve znění přílohy k vyhlášce č. 195/1944 Sb., svou věcnou příslušnost a postoupil spor okresnímu soudu v Hodoníně.
Nejvyšší soud nevyhověl stížnosti do tohoto usnesení.
Z důvodů:
Rozhodování o opravných prostředcích proti výměrům ústřední národní pojišťovny je v § 50 odst. 1 zák. č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, přikázáno soudům okresním s výjimkou věcí, přikázaných podle druhého odstavce téhož paragrafu soudům krajským. Krajským soudům jsou přikázány spory o dávky důchodového národního pojištění čítajíc v to dávky z důchodového připojištění. Které dávky to jsou, uvádí § 60 zák. č.