Input:

R 291/1950; Garance

č. 291/1950 Sb. rozh. obč.
Vládní nařízení č. 16/1949 Sb., kterým se upravují některé nároky zaměstnaných důchodců v počátečním období pětiletého hospodářského plánu.
Důchodce pokračující v zaměstnání i po 30. září 1948 nemá nárok na denní nemocenské v případě pracovní neschopnosti, neboť důchod tu splňuje úkol nemocenského.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 30. prosince 1949, Cpo XI 61/49.)
Žalobce je důchodcem Ústřední národní pojišťovny. Jako důchodce nastoupil dne 15. dubna 1947 do zaměstnání a byl přihlášen k pojištění nemocenskému, starobnímu a invalidnímu. Důchod mu byl nadále vyplácen. Dne 19. dubna 1949 onemocněl. Po operaci byl propuštěn z nemocnice 31. května 1949 a do 15. srpna byl neschopný práce.
Okresní soud civilní v Praze zamítl jeho žalobu o výplatu denního nemocenského za dobu od 1. června do 15. srpna 1949.
Krajský soud nevyhověl odvolání.
Z důvodů:
Na souzenou věc se vztahuje ustanovení § 1 odst. 5 vl. nař. č. 16/1949 Sb. Žalobce patří mezi důchodce podle § 1 odst. 1 uved. vlád,