Input:

R 290/1950; Garance

č. 290/1950 Sb. rozh. obč.
Zamítla-li Ústřední národní pojišťovna výměrem nárok na dávku, nemůže se úspěšně bránit povinnosti platit náklady sporu, v němž pak nárok uznala, poukazem na to, že k žalobě nedala příčinu (§ 45 c. ř. s.).
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 17. ledna 1950, R I 176/49.)
Krajský soud v Ostravě vyhověl žalobě o důchod sociální a přiznal žalobci na nákladech sporu 226 Kčs.
Nejvyšší soud rekurs žalované strany, která tvrdila, že svým chováním nedala příčiny k podání žaloby, zamítl.
Z