Input:

R 29/1950 (tr.); Garance

č. 29/1950 Sb. rozh. tr.
Zákon č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, nezměnil nic na ustanovení § 25 odst. 5 věty první zákona č. 48/1931 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží, činem náležejícím k příslušnosti okresního soudu nutno tu i nadále rozumět přestupek.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 26. července 1949, To 434/49.)
Obviněný spáchal řadu krádeží jednak před dokonáním 18 let, jednak později. Jak prvá tak i druhá skupina krádeží naplňovala sama o sobě zločinnou kvalifikaci.
Okresní soud v Náchodě uznal obžalovaného vinným zločinem krádeže podle §§ 171, 173, 174 II, písm. c), 176 II, písm. c) tr. zák.
Krajský soud v Hradci Králové zamítl odvolání obžalovaného.
Z důvodů:
Obžalovaný se domáhá, aby celý jeho čin byl posuzován pouze jako provinění krádeže. Dovozuje, že po účinnosti § 65 zák. č. 319/1948 Sb. náleží k příslušnosti okresního soudu i všechny přečiny a zločiny (až na činy náležející do příslušnosti státního soudu) a že tedy nutno činem náležejícím k příslušnosti okresního soudu ve smyslu § 25 odst. 5 věty první zák. č. 48/1931 Sb. rozumět i přečin a zločin, takže posouzení činu jako provinění nevadí, že čin spáchaný po dokonání 18. roku je zločinem.
Tento názor je nesprávný. Odsuzuje-li soud vinníka pro trestný čin spáchaný před dokonáním 18. roku a zároveň pro sbíhající se s ním trestný čin spáchaný později, má podle § 25 odst. 5 věty první zák. č. 48/1931 Sb., i pokud jde o čin posléze spáchaný, užít ustanovení §§ 1 až 26 téhož zákona, a tedy posuzovati i tento pozdější čin jako provinění, náleží-li tento čin k příslušnosti okresního soudu a je-li trestný jen trestem peněžitým nebo trestem na svobodě, který není delší než trest stanovený na čin spáchaný před 18. rokem. Zákon o zlidovění soudnictví sice v § 65 stanoví, že okresní soud koná řízení a rozhoduje o všech soudně trestných činech, pokud o nich nenáleží soudit