Input:

R 29/1949; Garance

č. 29/1949 Sb. rozh. obč.
Směřuje-li exekuční titul proti národní správě, nelze podle něho povoliti exekuci proti osobě ustanovené národním správcem.
(Rozhodnutí krajského soud v Ústí nad Labem z 31. března 1949, R II 51/49.)
Okresní soud povolil k návrhu vymáhajícího věřitele exekuci zabavením, uschováním a prodejem svršků proti povinnému, zaměstnanci firmy D., ač exekuční titul (platební rozkaz) směřoval sice proti témuž povinnému, avšak „jako národnímu správci firmy G.“
Krajský soud zamítl k rekursu povinného návrh na povolení exekuce.
Z důvodů:
Exekuce na svršky byla prvním soudem povolena neprávem. V upomínací žalobě, na základě níž byl platební rozkaz vydán, byl žalován povinný „jako národní správce firmy G.“, tedy vlastně národní správa této firmy. Ve věcech týkajících se spravované majetkové podstaty podléhá národní správce různým omezením, uvedeným v § 22 dekr. č. 5/1945