Input:

283/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se znovu mění železniční přepravní řád Garance

č. 283/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se znovu mění železniční přepravní řád
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. prosince 1949,
kterým se znovu mění železniční přepravní řád.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 85, odst. 1 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách (železniční zákona):
Čl. I.
Železniční přepravní řád (ŽPŘ), který tvoří přílohu k vládnímu nařízení ze dne 21. prosince 1945, č. 1 Sb. z roku 1946, jímž se vydává železniční přepravní řád, ve znění čl. I, č. 1 až 8 a 20 až 27 vládního nařízení ze dne 27. ledna 1948, č. 19 Sb., a vládního nařízení ze dne 23. listopadu 1948, č. 287 Sb., se znovu mění takto:
1. Ustanovení čl. 19, § 1 zní:
㤠1.
Cestující se musí sám starati, aby na stanovených místech a na správné straně v nástupní stanici nastoupil nebo v přestupní stanici přestoupil do správného vlaku, jakož i v cílové stanici vystoupil z vlaku nebo, nezastavuje-li tam vlak, ve stanici před ní. Je-li vlak v pohybu, nesmí cestující otvírati dveře vozu, vychylovati se ven z oken, vystupovati nebo nastupovati, ani prodlévati na stupátkách, spojovacích můstcích a plošinách vozu, ač není-li užití spojovacích můstku nebo pobyt na plošinách výslovně dovolen.“
2. Ustanovení čl. 40, § 6, druhé věty zní:
„Po přijetí spěšniny ku přepravě vydá železnice odesilateli druhopis spěšninového lístku, pokud tarif neustanovuje jinak.“
3. Ustanovení čl. 60, § 9 zní:
㤠9.
Podej a nakládání zboží jest odesilatel povinen provésti v době ustanovené tarifem nebo vývěskem ve stanici; mimo tuto dobu jen se souhlasem stanice, která jest oprávněna vybírati za to poplatek ustanovený tarifem nebo vývěskem ve stanici.“
4. Ustanovení čl. 60, § 10 zní:
㤠10.
Lhůta prostá skladištného nebo lhůta prostá stojného (§ 5) a nakládací lhůta (§ 6) se staví po dobu plnění předpisů celních, berních, finančních, policejních nebo předpisů jiných úřadů správních, pokud