Input:

R 280/1950; Garance

č. 280/1950 Sb. rozh. obč.
Československí občania, ktorí nikdy nepracovali spôsobom zakládajúcim povinné poistenie, nemajú žalovateľný nárok na sociálny dôchodok, lebo ide o dávku dobrovoľnú (§ 89 ods. 4 zák. č. 99/1948 Sb.).
(Rozhodnutie krajského súdu v Prešove z 3. decembra 1949, Cp 433/49.)
Národná poisťovňa v Bratislave výmerom zo dňa 30. mája 1949, č. 065303 zamietla nárok žalobníčky na sociálny dôchodok preto, že nedovŕšila 65. rok veku a nie je ani invalidná.
Krajský súd žalobu zamietol.
Z dôvodov:
Žalobníčka udala, že od narodenia má vadu nohy a preto nikdy nepracovala, najmä nie u cudzích ľudí námezdne alebo za plat, ba ani doma nepracovala. Je úplne nemajetná.
Na základe dokazovania súdnym znalcom lekárom krajský súd zistil, že žalobníčka je invalidná podľa ustanovenia §