Input:

R 28/1950 (tr.); Garance

č. 28/1950 Sb. rozh. tr.
Rozhodovat o návrhu na povolení obnovy trestního řízení, které pravoplatně skončilo před účinností zákona č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, je povolán okresní soud příslušný podle §§ 51 a násl. tr. ř. Výjimka uvedená v § 136 odst. 3 zák. č. 319/1948 Sb. zde neplatí.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 30. srpna 1949, Nd I 679/49.)
V řízení o povolení obnovy trestního řízení skončeného pravoplatně rozsudkem ze dne 26. dubna 1947 vznikl záporný spor o příslušnost mezi okresním soudem v Táboře.a okresním soudem ve Voticích.
Nejvyšší soud vyslovil podle § 73 zák. č. 319/1948 Sb., že je příslušný okresní soud ve Voticích.
Důvody:
Zákon č. 319/1948 Sb. o zlidovění soudnictví nemá sice pro trestní řízení výslovný předpis upravující otázku, který soud je příslušný pro řízení o obnovu trestního řízení podle §§ 352 a násl. tr. ř. v případě, že byla trestní věc pravoplatně skončena před účinností uved. zákona.
Podle § 136 odst. 1 zák. č. 319/1948 Sb. pokračuje v trestním řízení zahájeném před účinností tohoto zákona okresní soud podle tohoto zákona. Tento předpis platí všeobecně až na výjimky vypočtené v odst. 2 a 3 téhož ustanovení. Předpis § 136 odst. 3 odnímá příslušnosti okresního soudu podle odst. 1 případy, v nichž se