Input:

R 274/1950; Garance

č. 274/1950 Sb. rozh. obč.
Bylo-li podle znaleckého posudku zjištěno, že podstatný pokles výdělku pojištěnce nemůže být následkem jeho nepříznivého zdravotního stavu, není k rozhodnutí sporu o invalidní důchod třeba zjišťovat výši jeho dřívějšího a nynějšího skutečného výdělku.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 18. dubna 1950, Cpo I 89/50.)
Krajský soud v Praze zamítl žalobu o důchod invalidní, proto, že zjistil z posudku znalce lékaře, že je výdělečná schopnost žalobce pro nepříznivý zdravotní stav snížena o 40%, takže nemohl nastat takový pokles výdělku, aby si žalobce nemohl vydělat ve svém povolání anebo jiném zaměstnání přiměřeném jeho dosavadnímu povolání více než polovinu svého průměrného ročního výdělku podle § 71 odst. 5 zák. č. 99/1948 Sb.
Nejvyšší soud nevyhověl žalobcovu odvolání.
Z důvodů:
Odvolací soud doplnil znalecký posudek a zjišťuje, že žalobce je i se zřetelem k svému nepříznivému zdravotnímu stavu schopen si vydělat více než polovinu svého dosavadního průměrného ročního výdělku ve svém dosavadním zaměstnání nebo v jiném zaměstnání dosavadnímu povolání přiměřeném. Podle tohoto zjištění nemá žalobce nárok na invalidní důchod, ježto nesplňuje podmínky § 63 odst. 3 zák. o národním pojištění. Záleží pouze na tom, zda nepříznivý zdravotní stav žalobce způsobil, že si není s to vydělat