Input:

R 269/1950; Garance

č. 269/1950 Sb. rozh. obč.
Není zmatečností ani vadou řízení, rozhodoval li senát místo samosoudce v případech uvedených v § 25 odst. 1 zák. č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 27. března 1950, R XXII 235/50.)
Okresní soud ve Vlašimi zamítl návrh dlužníkův na zvýšení části platu vyňaté z exekuce podle § 8 zák. č. 47/1947 Sb. (o exekuci na platy).
V rekursu namítl dlužník mimo jiné, že prvý soud pochybil, když o jeho návrhu rozhodl v senátu.
Krajský soud nevyhověl rekursu.
Z důvodů:
Návrh na zvýšení části platu vyňaté z exekuce podle § 8 zák. č. 47/1947 Sb. je v podstatě návrhem na omezení exekuce.podle § 39 odst. 1 č. 2, § 41 ex. ř. Za účinnosti zák. č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, rozhoduje o takovém návrhu u okresního soudu soudce z povolání jako samosoudce [§ 25 odst. 1 písm. d)]. Prvý soud však o tomto návrhu rozhodl v senátě složeném ze soudce z povolání jako předsedy a ze dvou soudců z lidu jako