Input:

R 266/1950; Garance

č. 266/1950 Sb. rozh. obč.
Smluvní zákaz zcizení a zatížení poznamenaný na dlužníkově nemovitosti nevadí exekuci nuceným zřízením zástavního práva na tuto nemovitost pro pojistné s příslušenstvím (§ 132 zák. č. 99/1948 Sb., o národním pojištění).
(Rozhodnutí krajského soudu v Uherském Hradišti z 23. května 1950, R I 180/50.)
Ústřední národní pojišťovna navrhla, aby jí byla povolena exekuce nuceným zřízením zástavního práva k vydobytí pohledávky na pojistném.
Okresní soud ve Valašském Meziříčí zamítl návrh na povolení exekuce z těchto důvodů: V pozemkové knize je poznamenán smluvní zákaz zcizení a zatížení nemovitosti. Toto právo nedovoluje, aby byla na nemovitost vedena exekuce nuceným zřízením zástavního práva.
Krajský soud v Uherském Hradišti změnil k rekursu Ústřední národní pojišťovny usnesení prvého soudu tak, že povolil exekuci nuceným zřízením zástavního práva.
Z důvodů:
První soud zamítl zcela návrh na povolení exekuce nuceným zří zením zástavního práva s odůvodněním, že smluvený zákaz zcizení a zatížení tuto exekuci vylučuje. Učinil tak neprávem, neboť tento zákaz vázne toliko na jedné ideální polovině nemovitosti, takže i při jeho právním názoru nebylo důvodu k zamítnutí návrhu stran druhé ideální polovice, která není zákazem postižena.
V daném případě jde o nucené zřízení zástavního práva