Input:

R 26/1949; Garance

č. 26/1949 Sb. rozh. obč.
Nájemní poměr, který podléhá ochraně nájemníků, nelze zrušit soudní nebo mimosoudní výpovědí podle §§ 562 a 565 c. ř. s. Taková výpověď nezrušuje nájemní poměr, třebas nájemník nepodal proti ní námitky.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 10. března 1949, Co XX 29/49.)
Majitel domu se domáhá žalobou podanou proti nájemníkovi vyklizení bytu a tvrdí, že mu dal doporučeným dopisem mimosoudní výpověď z nájemního poměru, proti níž nájemník nepodal námitek. Nájemník namítl, že byt, jehož se výpověď týká, podléhá ochraně nájemníků, takže nájemní poměr lze zrušit výpovědí toliko se svolením soudu, uděleným v nesporném řízení.
Prvý soud (bývalý okresní soud civilní pro Prahu-jih) zamítl žalobu.
Krajský soud v Praze nevyhověl odvolání majitele domu.
Z důvodů:
V řízení v prvé stolici nebylo sporu o tom, že strana žalovaná obdržela sporný byt do užívání jako nájemník. Za tohoto stavu se žalovaný právem dovolával ochrany zákona, poskytnuté mu ve smyslu zák. č. 44/1928 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/1934 Sb. a