Input:

R 255/1950; Garance

č. 255/1950 Sb. rozh. obč.
Podal-li Fond národní obnovy proti témuž rozhodnutí vydanému v nesporném řízení v rekursní lhůtě dva samostatné rekursy, byť i co do obsahu a návrhu rozdílné, a to jeden svým zástupcem – finanční prokuraturou – a druhý sám, jsou oba rekursy přípustné a soud se musí oběma zabývat.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích ze 4. května 1950, R VI 59/50.)
Okresní soud v Prachaticích vyhověl restitučnímu návrhu podanému podle zákona č. 128/1946 Sb.
Proti jeho usnesení podal Fond národní obnovy v rekursní lhůtě dva rekursy. Prvý rekurs podala finanční prokuratura v zastoupení tohoto fondu proti výroku o nákladech, druhý rekurs podal Fond národní obnovy sám proti výroku ve věci samé.
Krajský soud zrušil usnesení prvého soudu a uložil mu, aby řízení doplnil a znovu rozhodl. K otázce přípustnosti rekursů uvedl
v důvodech:
Podle § 1 odst. 1 vl. nař. č. 7/1950 Sb., kterým se vydávají po drobné předpisy o působnosti finančních prokuratur, zastupuje stát a svazky lidové správy, ústavy, podniky, fondy a zařízení jimi zřízené nebo spravované v soudním řízéní výlučně finanční prokuratura. Podle § 6 uved. vl. nař. může strana, která je finanční prokuraturou zastupována výlučně,