Input:

R 25/1959 (tr.); Garance

č. 25/1959 Sb. rozh. tr.
Dosažený stupeň rozvoje naši socialistické společnosti umožňuje vyřizování věcí menší společenské nebezpečnosti cestou mimosoudní (trestní komise rady NV, kárné a disciplinárni orgány na závodech a v družstvech, prokurátorské pohovory apod.).
Zvýšení ochrany společenského a osobního vlastnictví v případech drobného rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví a malých krádeží osobního majetku i jiných provinění směřujících proti zásadám socialistického soužití je nutné zajišťovat především silou morálního působení společnosti na pachatele, u nichž je možno očekávat, že taková působení postačí k jejich nápravě.
(Rozhodnutí lidového soudu v Teplicích ze 7. dubna 1959, 1 T 84/59.)
Obvinená, která poohází z dělnické rodiny, matka dvou nezletilých dětí, dosud netrestaná, byla žalovaná pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák. spáchaný tím, že od listopadu 1958 do 4. března 1959 při několika nákupech v prodejně státního obchodu Pramen-Samoobsluha odcizila různé zboží v ceně nejméně 200 Kčs.
Lidový soud v Teplicích rozhodl při předběžném projednání obžaloby podle § 199 odst. 2, § 194 tr. ř., že věc postupuje trestní komisi při radě ONV v Teplicích k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Na obviněnou byla podána obžaloba, že od listopadu 1958 do 4. března 1959 při několika nákupech v prodejně státního obchodu Pramen-Samoobsluha, odcizila různé zboží v ceně nejméně 200 Kčs, že tak spáchala trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák.
Obviněná čin doznává. Podezření, že při opětovných nákupech v prodejně Samoobsluha v Teplicích mohla odcizit více zboží není prokázáno a obviněná doznává pouze škodu ve výši 200 Kčs.
Obviněná je vdaná, stará se o dvě nezletilé děti, pochází z rodiny dělníka, její