Input:

R 245/1950; Garance

č. 245/1950 Sb. rozh. obč.
Je-li žalovaný manžel neznámého pobytu a nestará-li se delší dobu o manželku a děti, není rozvod manželství rodičů v rozporu se zájmem dětí.
(Rozhodnutí okresního soudu v Jeseníku ze 14. března 1950, C 65/50.)
Okresní soud v Jeseníku rozvedl manželství z viny žalovaného. Soud zjistil mimo jiné, že žalovaný manžel odešel v roce 1948 do ciziny a že jeho nynější pobyt není znám. K otázce, zda rozvod není v rozporu se zájmem