Input:

R 245/1949; Garance

č. 245/1949 Sb. rozh. obč.
O opravném prostředku do výměru Ústřední národní pojišťovny, kterým bylo rozhodnuto o dávce z pojištění, rozhoduje soud v řízení sporném, třebas ho strana označila jako stížnost.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem z 30. června 1949, Rp III 2/49.)
Pojištěnec si podal žádost o poskytnutí zvláštní léčebné péče ve státním ústavu pro léčbu radiem v Jáchymově. Okresní národní pojišťovna jeho žádost zamítla. Do výměru, kterým byla žádost zamítnuta, podal pojištěnec opravný prostředek, který označil jako stížnost.
Okresní soud v Lounech jednal o opravném prostředku v nesporném řízení a rozhodl o něm usnesením.
Krajský soud k rekursu pojišťovny zrušil napadené usnesení jako zmatečné a uložil prvému soudu, aby o opravném prostředku znovu jednal a rozhodl.
Z důvodů:
Opravný prostředek byl podán do výměru okresní národní pojišťovny, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na poskytování zvláštní léčebné péče. Nelze pochybovat, že tímto výměrem rozhodla okresní národní pojišťovna o dávce z pojištění, neboť předpis § 26, odst. 2 č. 1, písm. c) zák. č. 99/1948 Sb. výslovně uvádí mezi dávkami nemocenského pojištění též zvláštní léčebnou péči. Podle § 51, odlst. 1