Input:

R 244/1950; Garance

č. 244/1950 Sb. rozh. obč.
V řízení o návrhu rodičů na úpravu jejich práv a povinností stran dítěte pro dobu po rozvodu (§ 32 zák. č. 265/1949 Sb.) musí soud z moci úřední vyšetřit všechny okolnosti a poměry důležité pro rozhodnutí s hlediska zájmů dítěte a nemůže se spokojit jen s vyjádřením opatrovníka dítěte, že souhlasí s dohodou rodičů.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 4. dubna 1950, R XIV 278/50).
V řízení o úpravě práv a povinností rodičů stran dítěte pro dobu po rozvodu (§ 32 zákona o právu rodinném) dohodli se rodiče, že dítě bude zatím ponecháno ve výchově matky a že otec bude přispívat peněžitou částkou na jeho výchovu a výživu. Kolisní opatrovník s dohodou souhlasil.
Okresní soud ve Zbraslavi dohodu schválil. V odůvodnění uvedl, že návrh dohody spočívá na souhlasném prohlášení rodičů a kolisního opatrovníka a že dohoda je pro nezletilce výhodná.
Proti tomu usnesení podal rekurs otec, neboť se prý mylně domníval, že dohoda upravuje poměry dítěte jen na dobu rozvodového sporu. Pokud jde o dobu po rozvodu, s dohodou nesouhlasí. Navrhuje, aby mu dítě bylo dáno do výchovy, neboť se matka sama o dítě nestará. Dítě vychovává babička, matčina matka, která o ně řádně nepečuje a chce je otci odcizit.
Krajský soud rekursu vyhověl a napadené usnesení zrušil.
Z důvodů: