Input:

R 243/1950 (tr.); Garance

č. 243/1950 Sb. rozh. tr.
Zákaz změny rozhodnutí v neprospěch obviněného vyslovený pro odvolací soud platí i pro soud nalézací při novém projednávání věci po zrušení prvního rozsudku, k němuž došlo na základě odvolání podaného pouze ve prospěch obžalovaného.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uherském Hradišti z 2. května 1950, To VI 191/50.)
Obžalovaný byl okresním soudem v Kyjově odsouzen pro přečin za použití § 260 písm. b) tr. zák. 1852 k dvěma měsícům tuhého vězení, zostřeného čtrnáctidenně tvrdým ložem, nepodmíněně. Peněžitý trest, o němž podle povahy věci bylo třeba uvažovat, nebyl obžalovanému uložen. Veřejný žalobce vzal své odvolání podané v neprospěch obžalovaného zpět; krajský soud vyhověl odvolání obžalovaného, zrušil rozsudek pro porušení předpisu o řízení a vrátil věc okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.
Okresní soud v Kyjově uznal obžalovaného vinným opět týmž přečinem a uložil mu trest tuhého vězení v trvání čtyř měsíců a peněžitý trest 1000 Kčs, v příp. nedobytnosti jeden týden tuhého vězení, nepodmíněně.
Krajský soud zamítl odvolání obžalovaného z výroku o vině, vyhověl mu však, pokud napadá výrok o trestu, zrušil rozsudek v tomto směru a uložil obžalovanému trest tuhého vězení v trvání dvou měsíců, čtrnáctidenně zostřeného tvrdým ložem, nepodmíněně.
Z důvodů:
Ustanovení § 95 odst. 1 věty prvé zák. č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, stanoví, že výrok o trestu a o zabezpečovacím opatření nesmí být změněn v neprospěch obžalovaného, je-li