Input:

R 24/1950 (tr.); Garance

č. 24/1950 Sb. rozh. tr.
Soud rozhodující o odvolání může při úvaze o přiměřenosti trestu přihlížet i k pravoplatnému rozsudku, který byl vynesen po vydání zkoumaného rozsudku o činu předtím spáchaném.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 3. listopadu 1949, To V 239/49.)
Okresní soud v Olomouci odsoudil obžalovaného pro zločin podvodu podle §§ 197, 200, 201 písm. b) tr. zák. Obžalovaný se proti rozsudku odvolal. Před rozhodnutím o odvolání byl obžalovaný rozsudkem okresního soudu trestního v Brně odsouzen pro další podvody spáchané před vynesením rozsudku okresního soudu v Olomouci. Tento druhý rozsudek nabyl ihned právní moci. Prováděje své odvolání proti rozsudku okresního soudu v Olomouci domáhal se obžalovaný, aby při úvaze o přiměřenosti trestu bylo přihlédnuto i k trestu, který mu byl uložen rozsudkem okresního soudu trestního v Brně.
Krajský soud mu vyhověl.
Z důvodů:
Ustanovení § 265 tr. ř. ukládá soudu, aby při vyměřování trestu za čin spáchaný před vydáním dřívějšího rozsudku přihlédl i k trestu uloženému obžalovanému již tímto předchozím rozsudkem, a to tak, aby nebyl překročen nejvyšší trest určený v zákoně za čin přísněji trestný. Toto ustanovení má zajistit, aby i v takovém případě byl