Input:

239/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů Garance

č. 239/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. prosince 1946,
kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů:
§ 1.
U okresních soudů svěřuje se úředníkům vyšší pomocné soudní služby samostatné vyřizování těchto věcí:
1. vydávání platebních rozkazů v řízení upomínacím,
2. potvrzování právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí,
3. věci pozůstalostní,
4. věci poručenské (opatrovnické),
5. věci exekucí na hmotné věci movité a na pohledávky k dobytí peněžitých pohledávek,
6. vymáhání peněžitých trestů jakéhokoliv druhu a nákladů trestního řízení,
7. věci knih pozemkových.
§ 2.
(1) Soudci se vyhrazuje mimo věci uvedené v § 2 zákona č. 57/1931 Sb., ve věcech poručenských a opatrovnických též rozhodování o tom, komu se poručenec (opatrovanec) svěří do výživy a výchovy, rozhodování ve věcech alimentačních a rozhodování o výchovných, léčebných a ochranných opatřeních uvedených v § 1 zákona ze dne 11. března 1931, č. 48 Sb., o trestním soudnictví nad mládeží.
(2) Soudce okresního soudu, jemuž věc jest přikázána podle rozvrhu práce, může si