Input:

R 237/1949; Garance

č. 237/1949 Sb. rozh. obč.
Rozsudek trpí zmatečností podle § 477, odst. 1, č. 2 c. ř. s., zúčastní-li se po skončení řízení podle § 193, odst. 3 c. ř. s. rozhodování jiní soudcové z lidu, než ti, kteří se zúčastnili ústního jednání.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 28. září 1949, Co 99/49.)
Okresní soud v Kadani skončil řízení podle § 193, odst. 3 c. ř. s. Vynesení rozsudku se zúčastnili jiní soudcové z lidu, než kteří byli při posledním ústním jednání.
Krajský soud z podnětu odvolání napadený rozsudek pro zmatečnost zrušil a vrátil věc prvému soudu k novému rozhodnutí.
Z důvodů:
Odvolací soud ze spisu zjistil, že soud prvé stolice při ústním jednání dne 28. dubna 1949 skončil řízení podle § 193, odst. 3 c. ř. s. a že napadený rozsudek vynesl v neveřejném zasedání dne 24. června 1949, kdy o něm rozhodovali soudcové z lidu, kteří se nezúčastnili ústního jednání. Tato skutečnost