Input:

R 236/1949; Garance

č. 236/1949 Sb. rozh. obč.
Při povolení exekuce nelze ani po účinnosti zákona č. 319/1948 Sb. zkoumat, není-li vymáhaná pohledávka promlčena. Zánik pohledávky promlčením nelze namítat ani v rekursu proti povolení exekuce, nýbrž jen žalobou podle § 35 ex. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 23. září 1949, R 143/49.)
Okresní soud v Toužimi povolil vymáhající straně exekuci pro výživné za dobu od 1. srpna 1930 do 31. října 1946 ve výši 11.700 Kčs. Dlužník v rekursu namítal promlčení vyživovacích dávek starších tří let.
Krajský soud nevyhověl rekursu.
Z důvodů:
Stěžovatel uplatňuje v rekursu jen promlčení vyživovacích dávek starších tří let, k jejichž vydobytí byla napadeným usnesením povolena