Input:

R 232/1949; Garance

č. 232/1949 Sb. rozh. obč.
Dôležitý dôvod k výpovedi podľa § 1, ods. 2, písm. j) nar. č. 54/1946 Sb. SNR môže byť daný len vtedy, keď ide o byt v takom dome, ktorý má iba jeden alebo dva byty. Táto povaha domu je rozhodná bez ohľadu na to, či dom patrí jednému vlastníkovi alebo viacerým majiteľom a či je vlastnícke právo rozdelené alebo nie.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Nitre z 6. septembra 1949, R 560/49.)
Spoluvlastník domu o 5 bytoch žiadal o svolenie k výpovedi nájomníka jednoho z týchto bytov. V žiadosti uviedol, že je spoluvlastníkom jednej piatej časti, že podľa dohody o rozdelení domu medzi spoluvlastníkmi mu patrí len jeden byt a že sa chce do svojho domu nasťahovať.
Okresný súd v Partizánskom žiadosti vyhovel.
Krajský súd vyhovel rekurzu odporcu a žiadosť zamietol.
Z dôvodov:
Návrh na svolenie k výpovedi nájomnej smluvy bol podaný z dôvodu § 1, ods. 2, písm. j) nar. č. 54/1946 Sb. SNR. Dôležitý dôvod podľa tohto